RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

●●●HBL 13.7, si­dan 8-10:

I ar­ti­keln om Stenud­den stod det att Her­to­näs gård lig­ger på Stenud­den, men det är fel. Det är Brän­dö gård som lig­ger där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.