Ben­fi­ca miss­tänks för skat­te­brott

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-AFP

Den por­tu­gi­sis­ka stor­klub­ben Ben­fi­ca an­kla­gas för skat­te­brott. Ord­fö­ran­den Lu­is Feli­pe Vi­ei­ra, en klub­bad­mi­nist­ra­tör samt två fö­re­tag som skött klub­ben och äger dess are­na miss­tänks ha un­dan­hål­lit 600 000 eu­ro av klub­bens peng­ar från be­skatt­ning åren 2016–2017. Det skri­ver klub­ben i ett ut­ta­lan­de. Ben­fi­ca vann li­gan i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.