Uni­ted-stjär­na blir re­kor­dung he­ders­dok­tor

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT

Man­ches­ter Uni­ted-stjär­nan Mar­cus Rash­ford blir som yngst nå­gon­sin ut­nämnd till he­ders­dok­tor vid uni­ver­si­tet i Man­ches­ter. Den 22-åri­ge fot­bolls­spe­la­ren får ut­mär­kel­sen för sitt ar­be­te mot barn­fat­tig­dom, skri­ver Uni­ted på sin hem­si­da.

Uni­ver­si­te­tet i hans hemstad har ald­rig ti­di­ga­re de­lat ut en he­ders­dok­torgrad till en så ung per­son. Det är den högs­ta he­ders­be­ty­gel­sen uni­ver­si­te­tet kan de­la ut. För­re Uni­ted­trä­na­ren Sir Alex Fergu­son och klubble­gen­da­ren Bob­by Charl­ton har ti­di­ga­re ut­nämnts till he­ders­dok­to­rer.

”När du ser vil­ka fan­tas­tis­ka namn som ti­di­ga­re fått den här ut­mär­kel­sen så blir man öd­mjuk”, sä­ger Rash­ford i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.