Mart­has mat

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

För­mån­ligt, eko­lo­giskt, närod­lat och i sä­song – Mart­ha står för håll­ba­ra vär­den i mat­lag­ning. En gång per må­nad sam­man­stäl­ler Fin­lands­svens­ka Mart­haför­bun­det re­cep­ten för Tors­dags­ma­ten i HBL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.