Mart­ha­ba­kel­sen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

10–12 ba­kel­ser 125 g rumsvarmt smör 3 ägg 4 dl spelt­sikt ½ tsk bak­pul­ver 1½ dl brunt soc­ker 1 dl mjölk 1½ dl frys­ta blå­bär

De­ko­ra­tion

100 g rumsvarmt smör 170 g flor­soc­ker 1 eko­lo­gisk ci­tron, 1 msk ci­tronsaft och 1 tsk ci­tron­skal Färs­ka blå­bär Bast­band el­ler sil­kes­band

Sätt ug­nen på 180 gra­der. Blan­da smör, ägg, mjöl, bak­pul­ver, soc­ker och mjölk i en skål och vis­pa i fy­ra mi­nu­ter med en el­visp.

Rör för­sik­tigt ner bä­ren. Fyll tre fjär­de­de­lar av muf­fins­for­mar­na med smet och gräd­da i 30–35 mi­nu­ter. Låt dem sval­na helt.

Vis­pa smö­ret med flor­sock­ret till en fluf­fig gla­syr, till­sätt ci­tronsaf­ten och ska­let.

Knyt en ro­sett runt ka­kor­na med ett vac­kert band och sprit­sa se­dan gla­sy­ren på ka­kor­na.

De­ko­re­ra med färs­ka blå­bär. Det är go­dast att ser­ve­ra ka­kor­na ge­nast el­ler sam­ma dag.

Fo­to: Mart­haFör­Bun­det/Ka­rin Lindroos

Den in­ba­ka­de blå­bärspa­jen är de­li­kat till­sam­mans med va­nilj­glass el­ler va­nilj­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.