In­ba­kad blå­bärspaj

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

225 g smör ¾ dl soc­ker 1½ dl råg­mjöl 1½ dl spelt­mjöl el­ler ve­te­mjöl 1½ dl korn­mjöl 1 tsk bak­pul­ver 8–9 dl blå­bär, färs­ka el­ler ti­na­de ¾ dl soc­ker

Rör det rumsvar­ma smö­ret till­sam­mans med sock­ret till skum. Blan­da bak­pulv­ret i mjö­let och rör ner i smörskum­met. Fod­ra en djup, smord ugns­form (1 li­ter) med paj­de­gen, läm­na kvar en del till lock. Häll blå­bär och soc­ker i for­men och täck med res­ten av sme­ten.

Gräd­da i 200 gra­der i 30 mi­nu­ter, sänk se­dan tem­pe­ra­tu­ren till 150 gra­der och gräd­da i yt­ter­li­ga­re cir­ka 20 mi­nu­ter. Ser­ve­ra med va­nilj­glass el­ler va­nilj­sås.

Fo­to: Mart­haFör­Bun­det/Ka­rin Lindroos

Ral­lar­ros­blom­mor­na ger saf­ten en un­der­bar färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.