Svartvin­bärsmak­ro­ner (frans­ka maca­rons)

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

15–20 mak­ro­ner Ka­kor: 110 g man­del­mjöl 3 dl flor­soc­ker 3 ägg­vi­tor 2 msk strö­soc­ker 1–2 krm kon­centrat av svartvin­bärs­saft el­ler pul­ver av tor­ka­de bär till färg­ning av sme­ten.

Mät upp man­del­mjöl och flor­soc­ker (kan mix­as till­sam­mans i en mat­be­re­da­re för att gö­ra bland­ning­en ex­tra fin­ma­len). Vis­pa ägg­vi­tor­na fluf­figt i en ren och torr bun­ke, helst av rost­fritt stål. Till­sätt strö­sock­ret li­te i ta­get och fortsätt vis­pa tills ägg­vi­tan bli­vit till ett fast skum.

Sik­ta ner man­del- och flor­soc­ker­bland­ning­en i ägg­vi­tan. Vänd för­sik­tigt ner mjöl­bland­ning­en i ägg­vi­tan. Till­sätt svartvin­bärs­kon­centrat el­ler bär­pul­ver tills du är nöjd med fär­gen. (An­vänds kon­centrat mås­te man an­vän­da en sort som lätt ger färg ef­tersom en för stor mängd väts­ka kan för­stö­ra sme­tens tex­tur. Det är ock­så möj­ligt att an­vän­da hus­hålls­färg.)

Sprit­sa ut små ka­kor av sme­ten på två bak­plåts­pap­pers­be­kläd­da plå­tar, cir­ka 3 cm i di­a­me­ter (30–40 st ka­kor). Slå plå­ten i ar­bets­bän­ken någ­ra gång­er för att und­vi­ka luft­bubb­lor un­der grädd­ning­en. Låt ka­kor­na vi­la i rumsvär­me cir­ka en tim­me.

Värm ug­nen till 125°C. Gräd­da ka­kor­na i ca 20 mi­nu­ter. Ka­kor­na ska va­ra gans­ka bleka men lät­ta att los­sa från bak­plåts­papp­ret. Låt ka­kor­na sval­na. Svartvin­bärskräm: 100 g svar­ta vin­bär 100 g smör, mjukt 50 g färskost 1,5 dl flor­soc­ker Mixa vin­bä­ren till en puré.

Vis­pa ihop smör, färskost och flor­soc­ker vitt och pö­sigt. Blan­da i vin­bärspurén i smörkrä­men.

Fyll en sprits och sprit­sa ut vin­bärskrä­men på hälf­ten av ka­kor­na. Lägg på res­ten av ka­kor­na som lock.

Fo­to: Mart­haFör­Bun­det/ heidi Furu

Sä­song­ens bär pas­sar bra som fyll­ning i bul­lar­na som gräd­das i lång­pan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.