Jord­gubbs­bul­lar

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - TEXT & RE­CEPT: MART­HAFöR­BUN­DET

cir­ka 20 bul­lar 100 g smör 5 dl mjölk 50 g färsk jäst 1 ägg 2 dl soc­ker 1 tsk salt cir­ka 12 dl ve­te­mjöl

Fyll­ning:

cir­ka 500 g jord­gub­bar (frys­ta el­ler färs­ka) 1 dl soc­ker 200 g färskost

Va­nilj­gla­syr:

50 gram smält smör 1,5 dl flor­soc­ker 1 msk va­nilj­soc­ker 1 msk vat­ten val­nöt­ter

Smält smör och till­sätt mjöl­ken, värm till 37 gra­der. Rör ut jäs­ten i det ljum­ma degs­pa­det. Till­sätt ägg, soc­ker och salt. Rör in mjö­let li­tet i ta­get och knå­da in det sista mjö­let tills de­gen blir smi­dig. Låt jä­sa cir­ka 30 mi­nu­ter un­der bak­duk. Ko­ka upp jord­gub­bar­na till­sam­mans med sock­ret. Låt sju­da ca 5 mi­nu­ter (cir­ka 10 mi­nu­ter om frys­ta jord­gub­bar an­vänds). Låt sval­na. Kav­la ut de­gen till en rek­tangu­lär plat­ta på mjö­lat bak­bord.

Bred på färskost och de av­sval­na­de jord­gub­bar­na. Rul­la ihop de­gen så tätt som möj­ligt och skär i 2 cm tjoc­ka bi­tar. Pla­ce­ra bul­lar­na i en smord lång­pan­na. Låt jä­sa yt­ter­li­ga­re en halv tim­me. Gräd­da i 225°C i cir­ka 15 mi­nu­ter. Låt bul­lar­na sval­na. Blan­da ihop in­gre­di­en­ser­na till va­nilj­gla­sy­ren och ring­la över bul­lar­na. Top­pa med val­nöt­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.