Miss Li hit­tar sin ur­kraft i upp­väx­ten

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

– Mitt som­marprat hand­lar om hur jag är född och sprung­en ur ar­be­tar­klass. Och hur det ock­så är där som jag hit­tar min ur­kraft att job­ba 23 tim­mar per dygn för att kanske kun­na stå på sce­nen i 60 mi­nu­ter vid da­gens slut, sä­ger Miss Li i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: MAT­TI­AS AHLM/SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.