Sudoku EX­TRA SVåRT

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

Fyll i ru­tor­na så att siff­ror­na 1–9 finns med i var­je vågrät och lod­rät rad samt var­je mar­ke­rat om­rå­de på nio ru­tor. Ing­en siff­ra får fö­re­kom­ma två gång­er. Lös­ning­en hit­tar du ne­re på si­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.