Två mil­jo­ner in­sjuk­na­de i Bra­si­li­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS-AFP

Fler än två mil­jo­ner fall av co­ro­na­smit­ta­de har nu be­kräf­tats i Bra­si­li­en, en­ligt of­fi­ci­el­la siff­ror.

Bra­si­li­en är det näst värst drab­ba­de lan­det i värl­den, sett till of­fi­ci­ell da­ta, där ba­ra USA har hög­re siff­ror.

En av de smit­ta­de är Bra­si­li­ens pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro, som är sjuk­skri­ven från sitt ar­be­te men upp­ger att han mår bra. An­ta­let dö­da i Bra­si­li­en har sti­git till 76 688. Trots det har lan­det på si­na håll bör­jat öpp­na. På tors­da­gen kun­de bland an­nat hår­sa­long­er öpp­na si­na dör­rar igen i hu­vud­sta­den Brasí­lia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.