Född: 1979

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Bor: I Oslo.

● Ak­tu­ell med: Svensk ut­gå­va av no­vell­sam­ling­en ”Får jag föl­ja med dig hem” som hon de­bu­te­ra­de med i Nor­ge 2016. Ti­di­ga­re i år gavs hen­nes ro­man ”Vux­na män­ni­skor” från 2019 ut på svens­ka.

● Bak­grund: Har stu­de­rat lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, mu­sik­ve­ten­skap och jour­na­li­stik. Ar­be­tat som re­por­ter på tid­ning och nu med kom­mu­ni­ka­tion på ett bok­för­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.