Bal­le­ri­nan Zi­zi Je­an­mai­re död

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Den frans­ka bal­le­ri­nan och mu­sic hall-ar­tis­ten Zi­zi Je­an­mai­re har dött vid 96 års ål­der, be­kräf­tar fa­mil­jen för AFP. Je­an­mai­re blev re­dan 1948 pri­ma bal­le­ri­na vid bli­van­de ma­ken Ro­land Pe­tits ny­star­ta­de Bal­lets de Pa­ris, där hon ock­så med­ver­ka­de i hans upp­sätt­ning av ”Car­men”. Hon med­ver­ka­de där­ef­ter i så­väl fil­mer som i re­vy­er och ha­de även en kar­riär på Bro­ad­way.

I mit­ten av 1990-ta­let sat­te Zi­zi Je­an­mai­re till­sam­mans med Ro­land Pe­tit upp en fö­re­ställ­ning av den frans­ke ar­tis­ten Ser­ge Gains­bourgs verk i Pa­ris.

Zi­zi Je­an­mai­re av­led i sitt hem i Schweiz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.