Löp­te nytt finskt re­kord på 100 km

Noo­ra Hon­ka­la sat­te finskt re­kord på 100 km i ett ul­t­ralopp i Li­tau­en.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LIN­DQVIST mar­cus.lin­dqvist@ksf­me­dia.fi

Hon­ka­la var tvåa i lop­pet i Vil­ni­us med ti­den 7.45,57. Li­tau­ens Gi­ta­na Ak­ma­na­vici­u­te vann med ti­den 7.38,58. Hon in­ne­ha­de ock­så det för­ra fins­ka re­kor­det, ti­den 7.52,04, som hon sat­te i Kro­a­ti­en för ett par år se­dan.

– Här­ligt att änt­li­gen få in­le­da täv­lings­sä­song­en. Jag har trä­nat hårt he­la ti­den och det här var en bra be­lö­ning för det, sä­ger Hon­ka­la.

Lop­pet i Vil­ni­us av­gjor­des på en två kilo­me­ter lång, as­fal­te­rad slinga i en park. Det var uppe­mot 27 gra­der varmt un­der lop­pet, men trä­den gav än­då li­te skug­ga.

– Det var en ide­a­lisk rutt. Ba­ra 500 me­ter var helt i so­len. Det var så varmt, att det bör­ja­de kän­nas där vid 60 km, fast jag är van vid det, då jag trä­nar i Gre­kland, sä­ger Hon­ka­la, 28.

– Jag ha­de li­te pro­blem med be­nen vid 70 km. Jag slog li­te av på far­ten, sprang av­slapp­nat, och lyc­ka­des se­dan hö­ja far­ten mot slu­tet. Det var bra att jag in­te för­sök­te tvinga mig fram­åt där. Ett smart lopp av mig.

Hon­ka­la var åt­ta i VM på 100 km för två år se­dan. Hon in­ne­har de fins­ka re­kor­den på al­la ult­ra­sträc­kor från 50 km till 24 h.

FO­TO: SAMI VASKOLA

Noo­ra Hon­ka­la sprang finskt re­kord på 100 km. Ar­kiv­bild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.