”Med Ted Gär­destad blir det bra allsång”

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Mån­dags­kväll i ju­li be­ty­der allsång från Gö­te­borg i ”Lot­ta på Li­se­berg”. Med på sce­nen finns

Ro­bin Bengts­son som bju­der på ny mu­sik – men ock­så gam­malt.

– Jag har ju va­rit med någ­ra gång­er ti­di­ga­re och bru­kar kö­ra nå­got av Ted Gär­destad. Då blir det lik­som allsång och sjukt bra pop på sam­ma gång, sä­ger han. TV4 21.00

FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.