Ca­mil­la Thu­lin di­rekt från som­marsce­nen

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Som­mars­ve­ri­ge fort­sät­ter att speglas med di­rekt­sänd­ning­ar från Umeå och Mal­mö. Nu gäs­tas pro­gram­met av de­sig­nern

Ca­mil­la Thu­lin. SVT 1 21.00

FO­TO: JO­NAS EKSTRÖMER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.