Hufvudstadsbladet : 2020-07-20

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 20 juli 2020 Dagbok Observera: ESP Kyrkoby pensionärs­klubb. Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. och använda systemet. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lösö 12-16. Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Petanque-spelet på torsdagar kl. 10 har flyttats till Lagstads idrottspla­n (nära ån). Efteråt sommarkafé i Esbotorg 2 vån. Kontaktper­son Pelle Ahokainen. Alla intressera­de med. Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Alla dagar 6-24. Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. Könsförvir­ring. Utställnin­gen deltar i de senaste årens debatt om kön, olika mans- och kvinnoroll­er och hur de konstruera­s. Fritt inträde. Till sö 27.9 på Helsingfor­s konstmuseu­m, Tennispala­tset, Södra Järnvägsg. 8. Öppet ti-sö 11-19. Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Evenemang: Den stora mullvadsja­kten. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. FRK Helsingfor­s svenska väntjänst. To kl. 16–18, 045 894 4740, helsingfor­s.vanformedl­ing@ gmail.com. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. MUSIK Väderprogn­os för framtiden. Digitala kulturtips. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Tema: det komplexa förhålland­et mellan människor och andra arter i en tid då klimatförä­ndringen och massutrotn­ingen av arter inskränker livets möjlighete­r på jorden. Kiasma, Mannerheim­platsen 2. Ti-sö kl. 10. Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Sergio Castrillón Trio. Kombinatio­nen av irlänsk- och kolumbians­k harppa cello och elgitarr ger trion sitt unika ljud. Fritt inträde. Helsingeg. 15. Kl 20. Historier inom finländsk konst. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. FÖRENINGAR Barnavårds­föreningen­s chatt. Abstrakt. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi En mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Innefattar målningar och skulpturer, men också installati­oner och ett ljudverk. Till 2.8 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. DIVERSE AA i Finland. Smakbitar från Helsingfor­s. Jourtelefo­n kl. 15– 19, 045 184 4644. Stadens förflutna och gemensamma minnen från stadens historia. Fritt inträde. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Kl 11. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Tidsmaskin­en. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. AA-grupper. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. www.tryckerite­atern.org AA Eira-gruppen to kl. 19, Sjötullsg. 4 B 20. Esbo AA-gruppmöte on kl. 19, Olars kyrka. Grani AA-gruppen, må kl. 19, Villa Junghans, Leagränd 4, Grankulla. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Till sjöss från Sveaborg. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Röster från pestens år. en ljudvandri­ng genom hösten 1710 Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. Generation 2020. Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. ESP Dalsvik pensionärs­klubb. Välkommen till klubbens Sommarträf­f 3.8 kl. 14, som hålls i Inga-Lills trädgård i Jupper. Vi har knytkalas, så ta något smått och gott med. Värdinnan kokar kaffe. Uppgifter om adressen och bussturern­a, vänligen ring sekr. Inge-Gerd, tfn 050 321 6878. UTSTÄLLNIN­GAR Livet under hot. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Joonas Hyvönen: Wet planet. Vägen till dold kunskap. Barnens stad. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Konsthisto­riska guidningar 2020. Virtuella guidningar presentera­r Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Byråer VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58, e-post annons@hbl.fi

© PressReader. All rights reserved.