Hufvudstadsbladet : 2020-07-20

Serier : 28 : 28

Serier

GH Bar öppen 1.8 kl. 19 En hyllning till Ted Gärdestad 19.9 kl. 19 Våga vara Susann Norra Strandgata­n 12, 10600 Ekenäs | www.ghfyren.fi | Tel 019 241 3200 Pryltorget Annonsen utkommer Lämna in senast kl. 12 Du som har en fortlöpand­e prenumerat­ion får en annons (5 rader) införd gratis per månad. 1.2.2020 7.3.2020 4.4.2020 9.5.2020 6.6.2020 4.7.2020 1.8.2020 5.9.2020 3.10.2020 7.11.2020 5.12.2020 30.1.2020 5.3.2020 2.4.2020 7.5.2020 4.6.2020 2.7.2020 30.7.2020 3.9.2020 1.10.2020 5.11.2020 3.12.2020 Om du vill publicera flera annonser eller inte har en fortlöpand­e prenumerat­ion, kan du annonsera förmånligt. Du kan lätt skapa din egen marknadspl­atsannons i Annonskios­ken på adressen hbl.fi/annonskios­ken

© PressReader. All rights reserved.