Hufvudstadsbladet

Kött­bul­lar med lökstu­va­de mo­röt­ter

Spä­da, sö­ta mo­röt­ter och sal­lads­lök är go­da grön­sa­ker att stu­va till hem­rul­la­de kött­bul­lar.

- TT Food · Meat

För 4 per­so­ner, 35 mi­nu­ter

500 g bland­färs, 70 nöt/30 fläsk 1 ägg 1 kall kokt po­ta­tis salt och vit­pep­par smör och raps­ol­ja

Till stuv­ning­en:

5 dl mo­rot sku­ren i tär­ning­ar 1 dl sal­lads­lök, strim­lad 4 dl mjölk 1 tär­ning grön­saks­bul­jong 1 1/2 msk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten

Att äta till:

kokt po­ta­tis blad­per­sil­ja

Gör så här:

1. Blan­da kött­färs med ägg och ri­ven kokt po­ta­tis. Kryd­da med salt och vit­pep­par. For­ma och stek kött­bul­lar i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja tills de fått fin färg och är ge­nom­stek­ta, cir­ka 5–6 mi­nu­ter med fle­ra vänd­ning­ar.

2. Skär mo­röt­ter­na i cen­ti­me­ter­sto­ra tär­ning­ar. Strim­la sal­lads­lö­kar­na fint. Låt mo­röt­ter­na sju­da i sal­tat vat­ten i 5 mi­nu­ter och rin­na av i durk­slag.

3. Vänd ned mo­ro­ten i en ka­strull till­sam­mans med sal­lads­lök och mjölk. Ko­ka upp, smu­la i en tär­ning grön­saks­bul­jong och red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Sjud i 3–4 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och vit­pep­par. Lägg upp och gar­ne­ra med blad­per­sil­ja. Kokt po­ta­tis sma­kar bäst till.

 ??  ?? Spä­da mo­röt­ter och sal­lads­lök i lätt stuv­ning är gott till­be­hör till hem­la­ga­de kött­bul­lar.
FO­TO: TT
Spä­da mo­röt­ter och sal­lads­lök i lätt stuv­ning är gott till­be­hör till hem­la­ga­de kött­bul­lar. FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland