Hufvudstadsbladet

For­mell kläd­sel

-

Det som prass­lar i grä­set är sno­ken. Sta­tisti­ken har sagt det är så, men trots det kan den fel­kläd­da to­ken få mig till­fäl­ligt upp­rörd än­då.

Var­för mås­te den gyn­na­ren klä sig en­ligt huggor­mens dres­se­ti­kett? Jo, jag vet att man nog kan be­te sig fast man klär sig i gangs­ter­jac­kett.

Men nog vo­re det prak­tiskt än­då om vår vän vo­re grön el­ler blå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland