Hufvudstadsbladet

Finns det he­der­li­ga mat­va­ru­bu­ti­ker?

- Consumer Goods

Kan vi tro på mat­bu­ti­ker­nas löf­ten om ma­tens kva­li­tet? I BBC-do­ku­men­tä­ren ska­pas en bu­tik som mark­nads­för mat med är­li­ga me­to­der. Hur rea-ge­rar kon­su­men­ter­na på san­ning­en om de­ras fa­vo­rit­mat?

 ?? FO­TO: BBC ??
FO­TO: BBC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland