Hufvudstadsbladet

Ko­mi­kern som de­lar in li­vet i anek­do­ter

- Karen David

Da­vid Sun­din har många järn i el­den som ko­mi­ker, pro­gram­le­da­re, ma­nus­för­fat­ta­re och skri­bent. I höst kom­mer hans förs­ta barn­bok.

”De­lar man upp en per­sons liv i mind­re de­lar blir det små kor­ta histo­ri­er, det som kal­las för anek­do­ter”, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

 ?? FO­TO: MATTIAS AHLM/SVE­RI­GES RA­DIO ??
FO­TO: MATTIAS AHLM/SVE­RI­GES RA­DIO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland