Hufvudstadsbladet : 2020-07-22

News : 32 : 32

News

KRÄFTOR! RING: 09 774 5020 ”De bästa i stan!” ayriaistuk­ku@ ayriaistuk­ku.fi www.ayriaistuk­ku.fi (sedan 1995) Kräftorna kan avhämtas även från Crab Corner vid Brändö Köpcentrum: Svinhufvud­svägen 1, H:fors. ONSDAG 22 JULI 2020 Kan själv! Med våra lätta designverk­tyg kan vem som helst göra sin annons själv i annonskios­ken! Annonskios­ken är öppen 24 timmar i dygnet, ingen installati­on krävs och betalninge­n sköts smidigt med din nätbank! hbl.fi/annonskios­ken