Fol­kets be­fri­el­se­ar­mé FBA

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ki­na har över 2 mil­jo­ner ak­ti­va mi­li­tä­rer, vil­ket gör FBA till värl­dens störs­ta ar­mé.

●●Ki­nas ar­mé ba­se­rar sig på fri­vil­lig tjänst­gö­ring som på­går i tre år, men Ki­na kan ut­ly­sa all­män värn­plikt ifall krig ut­bry­ter.

●●Ar­mén har en li­ka­dan re­serv­prin­cip som Fin­land: har man tjänst­gjort, ska man stå ar­mén till för­fo­gan­de upp till en viss ål­der. Käl­lor: Sta­tis­ta, För­svars­mak­tens hu­vud­stab

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.