Blå­bärs­glasstår­ta

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Glasstår­tan med blå­bärs­smak sma­kar bäst om man till­re­der den re­dan da­gen in­nan den ska ätas.

Till 12 por­tio­ner, 30 mi­nu­ter + 6 tim­mar i fry­sen

cir­ka 225 g blå­bär 1/2 dl strö­soc­ker 1 ci­tron 3 msk vat­ten 2 tsk mai­ze­na 300 g di­gesti­vekex l75 g smält smör 1/2 l va­nilj­glass 200 g phi­la­del­p­hi­a­ost el­ler lik­nan­de 1/2 burk sö­tad kon­den­se­rad mjölk, à 375 g

Häll näs­tan al­la blå­bär i en ka­strull, men spa­ra någ­ra och lägg dem i fry­sen. Till­sätt soc­ker, ri­vet ci­tron­skal och vat­ten. Låt sju­da i 7–8 mi­nu­ter till en kom­pott. Till­sätt mai­ze­na ut­rört i nå­gon mat­sked kallt vat­ten och sjud i yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter tills det tjock­nar. Låt sval­na. Mixa kom­pot­ten till en grov puré. Kör kex­en med smält smör i en mat­be­re­da­re. Tryck ut smu­lor­na på bott­nen av en smord paj­form. Ställ in i fry­sen i 30 mi­nu­ter.

Låt glas­sen mjuk­na och vis­pa se­dan ihop med phi­la­del­p­hi­a­ost, kon­den­se­rad mjölk, blå­bärs­kom­pott och ci­tronsaft (det går enklast med el­visp). Sma­ka av.

Häll bland­ning­en i paj­for­men och ställ in i fry­sen i minst 6 tim­mar, gär­na över nat­ten. Ta fram 30 mi­nu­ter fö­re ser­ve­ring­en och gar­ne­ra med de frys­ta blå­bä­ren. Skär upp med en varm kniv.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

Fa­bu­löst god glasstår­ta med mas­sor av blå­bärs­smak. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.