Fro­zen Mar­ga­ri­ta med bär och myn­ta

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Det här är en här­ligt fräsch som­mar­va­ri­ant av drin­ken Mar­ga­ri­ta. Man kan ta vil­ka bär som helst, men låt dem gär­na lig­ga i fry­sen en stund för att få till fro­zen-ef­fek­ten.

Till 2 por­tio­ner, 15 mi­nu­ter

1 nä­ve val­fria frys­ta bär 1/2 dl färsk­pres­sad li­mesaft (2–3 li­me­fruk­ter) 1 dl tequi­la 1/2 dl Co­in­treau 1/2 kru­ka myn­ta is­bi­tar/kros­sad is

Mixa li­mesaft med tequi­la och Co­in­treau. An­vänd blen­der om du har och till­sätt i så fall någ­ra is­bi­tar till­sam­mans med frus­na bär och myn­ta (spa­ra li­te till gar­ne­ring). Kör tills du får en trög­fly­tan­de mas­sa och häll upp i glas.

Har du ing­en blen­der till­sät­ter du i stäl­let kros­sad is di­rekt i gla­set. Is kan du till ex­em­pel kros­sa ge­nom att sve­pa in is­bi­tar i en hand­duk och ban­ka mot köks­bän­ken, men nu­me­ra finns det även fär­dig kros­sad is att kö­pa i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­bu­ti­ker.

Gar­ne­ra med myn­takvis­tar och riv gär­na över li­te li­me­skal.

Ser­ve­ra fö­re ma­ten el­ler som en fräsch av­slu­tan­de des­sert och avec i ett.

Tips: För en al­ko­hol­fri va­ri­ant kan du er­sät­ta tequi­la och co­in­treau med cir­ka 1/2 dl kon­cen­tre­rad flä­dersaft.

Fo­to: Ja­ne­rik Hen­riks­son/tt

”Fro­zen” Mar­ga­ri­ta lad­dad med frys­ta bär. Li­ka gott som ■ för­drink som ef­ter ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.