Gril­lad biff med sal­lad och pepp­rig dres­sing

En fan­ta­si­full sal­lad i kom­bi­na­tion med en dres­sing räc­ker of­ta mer än väl till en god, gril­lad kött­bit.

Hufvudstadsbladet - - News - TT

för 4 per­so­ner, 40 mi­nu­ter

4 ski­vor ut­sku­ren biff på var­de­ra minst 180 g

till ma­ri­na­den:

2 msk raps­ol­ja 2 msk chi­lisås på to­mat­grund 1 tsk svart­pep­par 1 ri­ven vit­löks­klyf­ta

till sal­la­den:

1 hu­vud is­bergs­sal­lad 1 röd pap­ri­ka 1 gur­ka 3 to­ma­ter 8 fef­fe­ro­ni

till dres­sing­en:

1 dl crè­me fraiche 1 dl ma­jon­näs 1 dl vat­ten 1 msk rosépep­par 1 msk fransk se­nap 1 ri­ven vit­löks­klyf­ta 10 drop­par ta­ba­sco salt per­sil­ja

Gör så här:

1. Rör sam­man ma­ri­na­den. Ban­ka ut köt­tet med kött­klub­ba och pens­la på ma­ri­na­den. Låt lig­ga i ma­ri­nad minst 30 mi­nu­ter in­nan grill­ning.

2. Stöt rosépep­parn i mor­tel. Riv vit­löks­klyf­tan. Blan­da pep­par och vit­lök med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser till dres­sing­en. Sma­ka av med salt.

3. Skär ned sal­lads­grön­sa­ker­na och för­de­la på tall­ri­kar. Gril­la köt­tet 2-3 mi­nu­ter per si­da. Lägg upp och ring­la dres­sing över. Top­pa med svart­pep­par och per­sil­ja.

FO­TO: TT

Biff med pepp­rig dres­sing och en va­ri­a­tions­rik ■ sal­lad blir en god grill­mid­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.