Tallin­tun­neln

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Be­räk­nas kos­ta 15 mil­jar­der eu­ro.

●●103 kilo­me­ter lång.

●●Tar li­te över två år att byg­ga och kun­de i bäs­ta fall va­ra klar till jul 2024.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.