Tolv per­so­ner miss­tänks för mord

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Helsing­forspo­li­sen fick på ons­da­gen vet­skap om ett brott mot liv, som nu ut­reds som mord. Po­li­sen är för­te­gen om de­tal­jer­na, men med­de­lar att sam­man­lagt tolv per­so­ner greps som miss­tänk­ta sam­ma dag. Off­ret är en vux­en man. Att gå ut med de­tal­jer om brot­tet i det­ta ske­de kan en­ligt po­li­sen även­ty­ra ut­red­ning­en, och där­med kom­mer yt­ter­li­ga­re de­tal­jer om hän­del­sen och de miss­tänk­ta ti­di­gast på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.