Po­li­sen grep man miss­tänkt för dråp­för­sök i Es­bo

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL

Po­li­sen i Väst­ra Ny­land bad på fre­dags­mor­go­nen om all­män­he­tens hjälp för att gri­pa en man miss­tänkt för ett dråp­för­sök. Po­li­sen har nu gri­pit man­nen. Det miss­tänk­ta brot­tet in­träf­fa­de på en skol­gård i Es­bo cent­rum un­ge­fär kloc­kan 20 lör­da­gen den 25 ju­li.

Ef­ter att bil­der­na på den miss­tänk­ta per­so­nen pub­li­ce­ra­des har po­li­sen fått ett rik­ligt an­tal tips. Man­nen an­mäl­de sig fri­vil­ligt till po­li­sen på fre­dags­för­mid­da­gen. Po­li­sen har va­rit väl­digt få­or­dig be­träf­fan­de de­tal­jer­na i det miss­tänk­ta brot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.