Ri­ik­ka Su­o­mi­nen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Jour­na­list, job­ba­de som chefre­dak­tör för De grö­nas par­ti­tid­ning Vi­h­reä Lan­ka.

●●Ak­tu­ell med sin de­but­ro­man Suh­te­el­li­sen

va­paa­ta (Ota­va 2020) och pod­den Val­lat­to­mia suh­te­i­ta (Yle Are­nan).

●●Dröm­mer om att boken över­sätts till oli­ka språk och att få åka på bok­tur­né.

●●Bor i Helsing­fors med sin fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.