●●Fa­cit i klub­bar­na han spe­lat för (mat­cher/mål):

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Par­gas IF: 23/5 TPS: 55/19 FC Flo­ra Tal­linn: 9/9 Glas­gow Rang­ers: 15/5 Charl­ton Athle­tic: 155/27 Mal­mö FF: 41/12 Nor­wich Ci­ty: 12/3 Hi­ber­ni­an: 10/0 St. Johnsto­ne: 7/1. Lands­la­get: 107/22.

●●Ku­ri­o­sa: Sä­song­en 2000-2001 gjor­de Jo­hans­son 11 mål i Pre­mi­er Le­a­gue för Charl­ton. Med det var han de­lad tia i skyt­te­li­gan som det året vanns av Chel­se­as Jim­my Floyd Has­sel­baink på 23 mål. Mar­cus Ste­wart i Ipswich var tvåa på 19 mål.

●●Charl­ton be­ta­la­de i ju­li 2000 4,3 mil­jo­ner eu­ro då Jo­hans­son an­slöt från Rang­ers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.