Stjärnspäc­kat start­fält i Ku­or­ta­ne

Da­ni­el Ståhl, An­ni­ma­ri Kor­te, Jo­han­nes Vet­ter, Noo­ralot­ta Ne­zi­ri, Sa­ra Kui­visto, To­pi Rai­ta­nen och så vi­da­re. GP-täv­ling­ar­na i Ku­or­ta­ne bju­der på ett namn­starkt star­fält i många gre­nar. HBL lis­tar de mest in­tres­san­ta gre­nar­na.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●100 me­ter häck An­ni­ma­ri Kor­te har va­rit i fe­no­me­nal form he­la sä­song­en. 12,76 har det bli­vit som bäst men själv sä­ger häck­stjär­nan att det finns me­ra att ge. Det ut­lo­vas 22-23 gra­der varmt och mer el­ler mind­re vind­stil­la i Ku­or­ta­ne vil­ket kan bäd­da för rik­tigt bra ti­der.

Noo­ralot­ta Ne­zi­ri har sitt att sä­ga till om i se­ger­stri­den. Hon har gjort 12,84 i år. Re­et­ta Hurs­ke är sta­tistikt­rea på 12.91. In­tres­sant att se vad Lot­ta Ha­ra­la kan gö­ra. Hon sat­te nytt per­son­bäs­ta 13,13 för ett par vec­kor se­dan.

●●200 me­ter: Den fö­re det­ta sju­kam­pers­kan mot den fö­re det­ta stav­hop­pa­ren. Lot­ta Kemp­pi­nen från HIFK mot Ali­na Ström­berg från Larsmo IF.

Kemp­pi­nen sat­te nytt per­son­bäs­ta på 23,56 ti­di­ga­re i vec­kan och 22-åring­en sä­ger sig va­ra re­do att un­der­skri­da 23,50. Ström­berg har gjort 23,88 i år, per­son­bäs­ta det med.

●●Spjut: Niko­la Ogrod­ni­ko­va har ett mäk­tigt per­son­bäs­ta på 67.40. I år har tjec­kis­kan gjort över 64 me­ter. Is­länds­kan As­dis Hjalms­dot­tir har fått upp 62,66 i år.

In­tres­sant att se vad Hei­di No­ke­lai­nen, 62,13 som bäst, kan gö­ra i det här säll­ska­pet. ●●800 me­ter: Sa­ra Kui­visto från Borgå Akil­les har he­la ti­den sagt att for­men är bra men att hon in­te fått ut max­ef­fekt än­nu. Hon och No­e­lie Ya­ri­go, som gjort 1.59,12 som bäst, lär gö­ra upp om se­gern.

FO­TO: RONI REKOMAA/LEH­TIKU­VA

Noo­ralot­ta Ne­zi­ri hör till drag­plåst­ren i Ku­or­ta­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.