Na­po­li vill in­te spe­la CL-re­tu­ren i Bar­ce­lo­na

Hufvudstadsbladet - - Sport -

En andravåg av co­ro­na­vi­ru­set fruk­tas slå hårt mot Spa­ni­en. Nu vill Na­po­lis ord­fö­ran­de Au­re­lio De Lau­ren­tis att re­tur­mö­tet med Bar­ce­lo­na i Cham­pi­ons Le­a­gue flyt­tas.

När co­ro­na­pan­de­min lamslog id­rotts­värl­den i mars ha­de den ita­li­ens­ka fot­bolls­klub­ben Na­po­li pre­cis spe­lat 1–1 mot Bar­ce­lo­na hem­ma i Ne­a­pel i den förs­ta åt­ton­dels­fi­na­len la­gen emel­lan.

Ef­ter vå­rens långa up­pe­håll lad­dar nu la­gen, fem må­na­der se­na­re, för re­tur­mö­tet som ska spe­las den 8 au­gusti på Camp Nou.

Men nu hörs oro­li­ga rös­ter från Na­po­li. Klub­bord­fö­ran­den Au­re­lio De Lau­ren­tis vill att mat­chen flyt­tas från Bar­ce­lo­na till en an­nan ort på grund av den se­nas­te ti­dens nya co­rona­fall i Spa­ni­en där en andravåg be­fa­ras slå hårt mot lan­det.

– Jag hör om myc­ket för­vir­ring och räds­la från Spa­ni­en och de age­rar som om ingen­ting vo­re fel. Vad krävs för att nå­gon ska sä­ga: ”Åk in­te till Bar­ce­lo­na, ut­an hell­re Por­tu­gal, Tyskland el­ler Genè­ve?”, sä­ger De Lau­ren­tis en­ligt AFP.

Först i kvarts­fi­nal­s­ke­det kom­mer Cham­pi­ons Le­a­gue att av­gö­ras ge­nom en­kel­mö­ten på ne­u­tral plan i Por­tu­gal.

FO­TO: FILIPPO MONTEFORTE/ LEH­TIKU­VA-AFP

Na­po­lis bel­gis­ka for­ward Dri­es Mer­tens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.