Coachen

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Mat, mo­tion och sömn – det be­hö­ver vi al­la för att må bra. HBL:s ex­pert på väl­be­fin­nan­de, An­na Markelin, sva­rar på lä­sar­nas frå­gor om trä­ning en gång i må­na­den. Har du en frå­ga till An­na kan du stäl­la den på webb­plat­sen www.hbl.fi/coachen/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.