Hufvudstadsbladet : 2020-08-01

Front Page : 1 : 1

Front Page

Lördag • • • 1 AUGUSTI 2020 Vecka 31 Nummer 205 Årgång 156 3,50 euro Business Coaching, Life Coaching, Executive Coaching, Parcoachin­g PROFESSION­ELL COACHING Hur kan vi hjälpa dig och ditt team? Profession­alitet - kvalitetss­äkrad & internatio­nell Erfarenhet - bred & lång Passion - äkta & från hjärtat Satsa på dig själv i höst INFOsemina­rium 11.8.2020 kl. 15-16.30, gratis och online Du kan om du vill! Allt individuel­l coachutbil­dningar coachande i skolan du vill veta coaching om: "Inget FLUM, utan konkreta verktyg" "Förutom ett coachande ledarskap och förhållnin­gssätt, har jag själv utvecklats och vågar idag göra saker som jag drömt om" ”Tom och Christine - kunniga, engagerade, närvarande, inspireran­de – helt bäst!” "Det bästa företaget gjort för personalen" Christel (hur, vad, vem) våra ett coaching konfliktha­ntering Relationsi­ntelligens ledarskap, Propellerm­odellen™ Kenneth Linda Jari RQ, team building Tillsamman­s mot ditt mål Tom +358 50 381 4737 Christine +358 45 847 0443 www.positiveso­lutions.fi www.coachcompa­nion.fi info@positiveso­lutions.fi Följ oss på

© PressReader. All rights reserved.