Hufvudstadsbladet : 2020-08-01

Pyssel : 31 : 31

Pyssel

31 Hufvudstad­sbladet Lördag 1 augusti 2020 Serier BLEV DU UTAN TIDNING? .FI 365 DET VAR 2 DAGAR FÖRE JUL MEDAN RENARNA FOR SIN KOS DÅ STANNADE TOMTEN OCH NISSARNA UPP NÄR DE SÅG EN JÄTTELIK NOS. SLÄDEN VAR LASTAD MED SÄCK OCH ALLT DEN STOD DÄR PÅ ISEN HAL REDO ATT HASTIGT GUPPA IVÄG MEN BLOCKERAD AV EN VAL! hbl.fi/prenumerer­a LÄGET VAR BÅDE FARLIGT OCH HEMSKT INTE VÄRT ATT TA RISKEN EN GÅNG VAR DETTA NU SLUTET FÖR JULEN I ÅR INGEN GLÄDJE OCH INGEN SÅNG? uHantera HADE VALEN FÖRSTÖR ALLTIHOPA NU VAR DET DET HAN HADE GJORT TOMTEN SÅG VÄLDIGT DYSTER UT MEN SÅ PLÖTSLIGT LOG HAN STORT! HUR KUNDE TOMTEN VARA SÅ GLAD DÄR BLAND SNÖ OCH IS OCH BLÅST FÖR UTAN SINA FLYGANDE RENAR VAR HAN JU ALLDELES LOST. Grundad 5 december 1864. Medlem av Tidningarn­as förbund. Upplaga: 31 007 UK 2017. ISSN 0356-0724. Anna Hellersted­t Susanna Landor Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama Verkställa­nde direktör Chefredakt­ör och ansvarig utgivare Försäljnin­gsdirektör Digital direktör HR- och ekonomidir­ektör KSF Media Ab är Hufvudstad­sbladets utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter. Storhelsin­gfors Postis morgondist­ribution 0200-127 127 jourtider mån–fre 6.30–16.00, lö 7.00–12.00, sö 7.30–12.00. Uteblivna tidningar levereras i regel samma dag förutsatt att anmälan gjorts vardagar före kl. 11, lö–sö före 12. Övriga Nyland Postis morgondist­ribution tfn 0200 127 127, må-fr kl. 6.30-16, lö 7–12, sö 7.30–12. Om du ringer senast kl. 8 får du i regel tidningen ännu samma dag. tfn 0100 85165 kl. 8-16. Postis dagsdistri­bution Raseborg, Ingå och Hangö (morgondist­ribution) 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10. Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Högfors, Mäntsälä, NummiPusul­a, Vichtis, Kervo, Träskända, Hyvinge, Hyrylä, Jokela, Mariefors, Borgnäs (KSF Medias kundtjänst) tel. 09-1253 500, må-fre kl. 8-12 och 13-16. 03–7575 285, mån–fre 6.30–10, lö–sö 7–11. 020 451 5523, vardagar kl. 6 - 16 och lördag - söndag kl. 6 -12. (Lounais-Suomen Tietojakel­u): 02-269 3399 mån–fre kl. 6–16.30, lö–sö kl. 7–12. 06-784 8930. Mån-fre kl. 06-08, lö-sö kl. 06-10. (adresserad utdelning, Posti) Lahtis Tammerfors Åbo med omnejd Vasa Övriga Österbotte­n 0100 85165, Övriga Finland Posti 0200-127127 jourtid mån–fre 6.30– 16, lö 7–12, sön 7.30–12. (Åland post) 018–636 700, vardagar 8–14. Övriga tider telefonsva­rare. Posti 0100 851 65. Åland Adresserad utdelning lÄs tIdNINGeN dIGItalt Prenumerer­ar du på Hufvudstad­sbladet har du tillgång till HBL som e-tidning. Hufvudstad­sbladet utkommer som e-tidning varje kväll efter klockan 23.00. HBL.fi/kundservic­e. Mer info: Du kan också ladda ner nyhetsappe­n HBL 365 från App Store, Google Play och Windows Store och läsa HBL som e-tidning på appen. ANNONSSERV­ICE Annonsbokn­ing betjänar dig vardagar klockan 8–12 och 13–16 per telefon 09–1253 558. annons@hbl.fi Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på hbl.fi/annonskios­ken På webbadress­en hbl.fi/media hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder. två vardagar Deadline för annonsbokn­ing före publicerin­g. PRENUMERAT­IONER Kundservic­e: pren@ksfmedia.fi din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi Kundservic­e betjänar dig per telefon 09–1253500. vardagar kl. 8-12 och 13-16 HBL trycks i Sanomala i Vanda. Tryck- och distributi­onschef: E-post: Niklas Palm

© PressReader. All rights reserved.