Stu­vad vit­kål med kött­bul­lar

Hufvudstadsbladet - - Hbl - TT

stu­vad vit­kål är mång­as fa­vo­rit. Man blir varm, mätt och be­lå­ten ef­ter en in­te allt­för stor por­tion.

för 4 per­so­ner, 35 mi­nu­ter

1 li­tet vit­kåls­hu­vud 1 vit­löks­klyf­ta 2 dl gräd­de 3 dl vat­ten 1 msk ve­ge­ta­risk grön­saks­bul­jong

i pul­ver­form 1 msk majs­stär­kel­se + 2 msk vat­ten salt och vit­pep­par

till kött­bul­lar­na:

500 g bland­färs 1/2 gul lök 1 ägg 1 krm tor­kad tim­jan 2 msk ve­teströ­bröd smör och raps­ol­ja

Gör så här:

1. Fin­hac­ka gul lök. Bryn i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja och låt den sval­na.

2. Blan­da lö­ken med kött­färs, ägg och tim­jan. Ju­s­te­ra kon­si­sten­sen med någ­ra matske­dar ve­teströ­bröd. Sal­ta och pepp­ra. Rul­la små kött­bul­lar med fuk­ta­de hän­der och stek dem i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja.

3. Klyv det färs­ka vit­kåls­hu­vu­det på mit­ten och skär bort rot­stoc­ken. Strim­la och fräs kå­len un­der om­rör­ning i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja. Slå på gräd­de och vat­ten. Låt ko­ka upp och till­sätt en fint hac­kad el­ler ri­ven vit­löks­klyf­ta samt majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Låt ko­ka upp. Sma­ka av med grön­saks­bul­jong i pul­ver­form och sänk vär­men och låt det sju­da i 4–5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och pep­par först mot slu­tet.

FO­TO: TT

Hem­rul­la­de kött­bul­lar och grädd­stu­vad vit­kål är god hus­mans­kost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.