Kom­mis­sa­ri­en re­ser i mör­da­rens fot­spår

Hufvudstadsbladet - - Tv & radio -

År 1996 an­ställ­de en ame­ri­kansk fa­milj en brit­tisk au pair för att ta hand om sin åt­ta må­na­der gam­la be­bis. Li­te se­na­re dog den lil­le av ska­dor som han ha­de bli­vit till­fo­gad med av­sikt. Den pen­sio­ne­ra­de kri­mi­nal­kom­mis­sa­ri­en Jac­kie

Mal­ton re­ser till USA för att un­der­sö­ka det tra­gis­ka fal­let.

YLE TV1 21.05

FO­TO: YLE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.