SAHIL THAPA OCH NIROSHA KHATRI.

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

– Vi an­vän­de mun­skydd un­der vå­ren. Om an­ta­let co­rona­fall ökar och om mun­skydd re­kom­men­de­ras så ska jag an­vän­da mitt åter­an­vänd­ba­ra mun­skydd, sä­ger Nirosha Khatri. – Att bä­ra mun­skydd är in­te en så stor grej. Om det re­kom­men­de­ras så bor­de al­la an­vän­da dem ef­tersom det är säk­rast så, sä­ger Sahil Thapa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.