SARI TURUNEN OCH JUHA KAUPPILA.

Hufvudstadsbladet - - Hbl -

Jag har an­vänt mun­skydd på tå­get. Det känns li­te otrev­ligt i tå­gen just nu när män­ni­skor sit­ter tätt och in­te har mun­skydd på sig så jag tyc­ker att det är bra med re­kom­men­da­tio­ner­na, sä­ger Juha Kauppila. – Vi tän­ker föl­ja re­kom­men­da­tio­ner­na. För att ska­pa en po­si­tiv grup­pan­da kring an­vänd­ning­en av mun­skydd kun­de det va­ra en god idé om ar­bets­plat­ser er­bjöd li­ka­da­na li­te ro­li­ga mun­skydd, sä­ger Sari Turunen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.