Pa­par­del­le med löv­biff

Det kan in­te hjäl­pas, löv­biff är bland det bäs­ta som finns när man ska la­ga kött på kort tid. Och of­ta till vet­tigt pris.

Hufvudstadsbladet - - News - TT

för 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter

400 g löv­biff 1 stor gul lök 1 vit­löks­klyf­ta smör och raps­ol­ja 3 dl vat­ten 1 msk konc. kalv­fond 1 msk majs­stär­kel­se + 1 1/2 msk vat­ten 1 tsk so­ja salt och svart­pep­par

att äta till:

500 g pa­par­del­le (bre­da pas­ta­band) 100 g broc­co­li­bu­ket­ter 1 dl fär­skri­ven par­me­sa­nost körs­bärsto­ma­ter färsk ba­si­li­ka

Gör så här:

1. Skär köt­tet i 2 cen­ti­me­ter bre­da strim­lor. Ski­va den gu­la lö­ken och riv vit­löks­klyf­tan.

2. Fräs köt­tet i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja i en knapp mi­nut i en stek­pan­na. Lyft över till en ka­strull. Fort­sätt med att frä­sa den gu­la lö­ken en halv mi­nut i pan­nan in­nan den åker i ka­strul­len med köt­tet. Slå vat­ten och fond över. Till­sätt vit­lö­ken. Ko­ka upp och red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Sjud 3 mi­nu­ter. Sma­ka av med so­ja, salt och pep­par.

3. Ko­ka pa­par­del­le en­ligt an­vis­ning. Låt broc­co­li­bu­ket­ter­na åka snål­skjuts i pas­ta­ka­strul­len i ett par mi­nu­ter. Låt pas­tan rin­na av i durk­slag. Blan­da ned med kött och ri­ven ost. Ser­ve­ra med hal­ve­ra­de körs­bärsto­ma­ter och gar­ne­ra med färsk ba­si­li­ka.

FO­TO: TT

Pa­par­del­le är bre­da pas­ta­band som ■ blan­das med sås och strim­lad löv­biff. Snabbt, gott och lät­la­gat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.