RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - News -

Hbl 6.8.2020: I ar­ti­keln om mun­skydd och skol­bus­sar i tors­da­gens tid­ning stod det fel­ak­tigt i ru­bri­ken att det gäl­ler ett even­tu­ellt på­bud, då det ska va­ra en re­kom­men­da­tion.

Hbl 5.8.2020: Ar­bis kans­li på Dag­mars­ga­tan 3 i Helsing­fors öpp­nar ock­så mån­da­gen den 10 au­gusti, in­te först den 3 sep­tem­ber som det stod i fak­taru­tan. I au­gusti är kans­li­et öp­pet kloc­kan 10–15 mån­dag–tors­dag. När ter­mi­nen bör­jar i sep­tem­ber för­längs kans­li­ets öp­pet­ti­der till kloc­kan 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.