Åt­ton­dels­fi­na­ler­na

Hufvudstadsbladet - - Sport -

FRE­DAG 22.00 ●●Ju­ven­tus–Lyon

(0–1 i förs­ta mö­tet).

Lyons form är ett en­da stort frå­ge­tec­ken då frans­ka ligan ställ­des in helt på grund av co­ro­na­pan­de­min. La­get har ba­ra spe­lat en täv­lings­match se­dan av­brot­tet, cup­fi­na­len mot Pa­ris SG den 31 ju­li som för­lo­ra­des ef­ter straf­far. Cristi­a­no Ro­nal­dos Ju­ven­tus är fa­vo­rit ef­ter att ny­li­gen ha ploc­kat hem sin ni­on­de ra­ka ita­li­ens­ka li­ga­ti­tel.

●●Man­ches­ter Ci­ty

–Re­al Madrid (2–1).

Ett rik­tigt gi­gant­mö­te. Två lag som va­rit rik­tigt star­ka ef­ter co­ro­na­pa­u­sen. Ci­ty vann nio av tolv Pre­mi­er Le­a­gue-mat­cher ef­ter återstar­ten, men kun­de så klart in­te nå i kapp su­ve­rä­nen Li­ver­pool och slu­ta­de tvåa. Re­al blev mäs­ta­re i Spa­ni­en ef­ter att ha vun­nit tio mat­cher och spe­lat en oav­gjord ef­ter om­star­ten.

LöR­DAG 22.00 ●●Bay­ern Mün­chen

–Chel­sea (3–0).

Ett mö­te som ser av­gjort ut. Bay­ern vann samt­li­ga el­va mat­cher i ligan ef­ter om­star­ten och vann bå­de ligan och cu­pen. Chel­sea nåd­de sitt mål i ligan och gre­ja­de en Cham­pi­ons Le­a­gue-plats till näs­ta sä­song ge­nom att bli fy­ra. Där brän­de man sitt krut. Föll mot Ar­se­nal i FA-cup­fi­na­len och är ska­dedrab­bat.

●●Bar­ce­lo­na–Na­po­li (1–1).

Bar­ce­lo­na ram­la­de av mäs­tartro­nen i Spa­ni­en och Leo Mes­sis lag hop­pas kun­na räd­da sä­song­en i CL. Na­po­li vann ita­li­ens­ka cu­pen di­rekt när den ita­li­ens­ka sä­song­en åter­upp­togs, men blev till slut ba­ra sjua i ligan.

●●Kvarts­fi­nal­lott­ning­en:

Ata­lan­ta–Pa­ris SG (12/8), Leip­zig–At­le­ti­co Madrid (13/8), Na­po­li/Bar­ce­lo­na–Chel­sea/Bay­ern Mün­chen (14/8), Re­al Madrid/Man­ches­ter Ci­ty–Lyon/Ju­ven­tus (15/8).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.