Fem­te se­gern för Jo­haug i Ly­se­botn Opp

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-NTB

The­re­se Jo­haug ser ut att ha trä­nat bra det se­nas­te halv­å­ret. I rull­skid­s­lop­pet Ly­se­botn Opp, över 7,5 kilo­me­ter, kros­sa­de hon kon­kur­ren­ter­na. Det var hen­nes fem­te se­ger i upp­förs­bac­ken i nors­ka Ro­ga­land ef­ter att hon ock­så vann 2012, 2016, 2018 och 2019. Jo­haug tog kom­man­dot från start, led­de vid samt­li­ga mel­lan­ti­der och var över­läg­sen i mål.

Ti­den, 33 mi­nu­ter och 11 se­kun­der, var dock långt ifrån hen­nes re­kord från i fjol på 31.18,4.

– I år var det and­ra för­hål­lan­den med blöt as­falt. Det gör gans­ka myc­ket när du ska upp­för här, sä­ger Jo­haug till NTB.

Täv­ling­en var den förs­ta för den nors­ka ski­de­li­ten ef­ter att co­ro­na­vi­ru­set sat­te stopp för sä­songs­av­slut­ning­en i mars. Av smit­toskäl var det in­di­vi­du­ell start i årets Ly­se­botn Opp. Hei­di Weng blev tvåa och He­le­ne Ma­rie Fos­ses­holm trea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.