Pi­ca pi­ca

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - GROMIT

Mitt öde har va­rit att fö­das som ska­ta, en snyg­ging som mest väc­ker an­ti­pa­ti och till­de­las rol­len som pip­pi non gra­ta.

Mitt ryk­te är tju­vens, min sång­röst kan skräm­ma, mitt bo är en ne­ga­tiv al­le­go­ri. Jag bor­de väl rim­li­gen tyst sit­ta hem­ma.

Jag väl­jer att fly­ga på kortvux­na ving­ar, att nju­ta av stun­den är min te­ra­pi. Mitt krax är en vi­sa som kling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.