Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

Front Page : 1 : 1

Front Page

Fredag • • • 7 AUGUSTI 2020 Vecka 32 Nummer 211 Årgång 156 3,50 euro VISSTE DU DETTA? Vi är en 100 % finsk fastighets­mäklarbyrå, som tilldelats både Nyckelflag­gan som vittnar om finskt arbete, och märket Design from Finland. Marianne Beckman | marianne@bo.fi | 0400 879 816 | fastighets­mäklare AFM, partner | bo.fi

© PressReader. All rights reserved.