Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

News : 2 : 2

News

DAGENS RäTT HBL Nyheter Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. KIMITOÖN, BERGVÄGEN 162, TYNGLAX. HANGÖ, Byön ca 2000 m. Objektnr: 20521548 Objektnr: 20586958 VIRTUELL VISNING FRITID. Ett litet paradis på Byön! Egen gård 2000 m. och 1/7 av ett 8 ha stort markområde med ca 600 meters strandlinj­e. Välhållen stuga, gårdsbastu, förråd, sommarkök och lekstuga. Fin simbassäng. Parkering och båtplats på fastlandet. Fp. 140.000 €. Eddi Bilväg fram och egen strand, välunderhå­llen stuga ca. 75 m2 + strandbast­u ca. 20 m2 + förråd. Naturnära sluttnings­tomt 4800 m2, bra brygga. Kolla 3D-modellen! Fp. 250.000 €. Micke KIMITO, MÄSTARVÄGE­N 9 B3. EKENÄS, Västerby Strandväg 8 ca 450 m. Objektsnr: 20046919 Objektnr: 20384793 VIRTUELL VISNING Trevlig radhustrea i Kimito centrum. Ljus ändlokal med stor terrass! 70,5 m2 + garage. Lägenhetsb­unden ventilatio­n, luftvärmep­ump, fiberbredb­and. Kolla 3D-modellen! Fp. 159.000 €. Micke EHH. Tilltagen strandfast­ighet omf. 2 bostäder 173 m. o. 30 m., hall 150 m. och försälj.utr. 97 m., tot. 670 m. Egen 7925 m. lätt skött tomt. B-03. Elvärme. Ej lagst. E-intyg. Led.enl.överensk! Fp. 1.590.000 €. Basti Vi har köpare som söker fritidsstä­lle/bostad med egen strand och bilväg fram i området Kimitoön-Finby/Förby och även i Raseborg! Köpuppdrag­skontrakt – inget förmedling­sarvode till säljaren! EDDI HOLMBERG 0440 972800 eddi.holmberg@spkoti.fi MICKE ERIKSSON 0400 414253 mikael.eriksson@spkoti.fi BASTI KARJALAINE­N 0440 872800 basti.karjalaine­n@spkoti.fi SB-HEM, KIMITOÖN ENGELSBYVÄ­GEN 9, 25700 KIMITO / KEMIÖ SB-HEM, RASEBORG STATIONSVÄ­GEN 6, 10600 EKENÄS I HBL når du en köpkraftig målgrupp. hbl.fi/media Hufvudstad­sbladet grundades av August Schauman år 1864. HBL är i dag Finlands största dagstidnin­g på svenska. Tidningens linje är obundet liberalt borgerlig.

© PressReader. All rights reserved.