Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

Börsen : 23 : 23

Börsen

23 HUFVUDSTAD­SBLADET fredag 7 augusti 2020 Börsen BöRSEN I GåR KL. 18.30 Valutor Sammanstäl­lning Räntor Råvaror Grafik & utländska börser ECB och Six ECB och Six TT och KSf Media. Six Six ● ● ● ● ● Helsingfor­sbörsen Småföretag Börser Marknadsvä­rde < 150 miljoner euro OMX-index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 index förändring Råvaror i euro i den kontinuerl­iga börshandel­n klockan 18.30. i procent. i procent. i procent. anger förhålland­et mellan aktiens kurs och vinsten per aktie utgående från det senaste bokslutet. Ju högre tal, desto högre värdering av bolaget. är förhålland­et mellan utdelninge­n och avslutskur­sen. under det pågående kalenderår­et. under det pågående kalenderår­et. i miljoner euro. 9670,9 6740,0 51,2 4137,5 361,5 439,7 11128,6 0,00 1670,8 988,8 1868,9 1090,6 2640,4 873,4 1340,0 987,8 -0,27 -0,29 -0,35 -0,33 0,13 -0,26 -0,12 0,00 -0,14 0,00 3,43 0,00 -1,23 -0,50 0,07 0,29 Aktiens avslutskur­s Senaste dygnets kursföränd­ring Senaste månadens kursföränd­ring Senaste årets kursföränd­ring P/E-talet Helsingfor­s OMX Helsingfor­s CAP OMX Helsinki Benchmark OMX Helsinki 25 OMX Mid Cap Helsinki OMX Small Cap Helsinki Olja och gas Råvaror Industrive­rksamhet Konsumentv­aror Sjukvård Konsumentt­jänster Telekommun­ikation Allmännytt­iga tjänster Ekonomi Teknik 1 2 3 4 5 0,32 -6,23 -10 -60 neg 0 0,21 0,98 79,65 Afarak Group Endomines Sotkamo Silver 0,72 -2,45 12 92 neg 0 0,40 0,75 26,02 0,33 3,32 70 3 neg 0 0,13 0,38 51,37 Industrive­rksamhet 3,64 0,55 -18 -31 6 0 3,20 6,20 24,90 Aspocomp Group Componenta Consti Group Dovre Group Efore Elecster A Etteplan Exel Composites Glaston Incap Kesla A Neo Industrial Nurminen Logistics Raute A Talenom Tulikivi A Uutechnic Group Valoe Corporatio­n Wulff-Group Yleiselekt­roniikka P 0,07 1,41 -1 -49 7 0 0,06 0,12 17,08 Avkastning­sprocenten Lägsta avslutskur­sen Högsta avslutskur­sen Bolagets marknadsvä­rde 6 7 8 9 8,68 2,36 21 66 26 1,8 6,00 9,18 68,21 0,27 -0,36 2 20 14 0 0,20 0,37 28,21 1,64 2,49 2 -43 neg 0 0,80 2,78 13,83 7,50 0,00 14 -12 29 3,1 4,90 8,50 13,65 9,14 0,88 1 -4 13 3,8 6,50 12,05 228,16 5,84 -2,01 22 38 99 3,1 3,40 6,76 69,48 Storföreta­g Marknadsvä­rde > 1 miljard euro 0,74 -4,12 8 -39 neg 0 0,60 1,27 62,71 17,05 -1,45 11 24 13 0 9,94 21,20 74,43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4,14 8,38 10 -8 15 3,6 3,08 5,10 10,28 Utländska börser index förändring 2,38 -0,42 3 12 neg 0 1,81 4,10 14,00 Olja och Gas 6026,9 12591,7 4885,1 10067,1 27173,8 10993,1 22418,2 24930,6 1281,8 690,4 1199,4 -1,27 -0,54 -0,98 -0,31 -0,10 -0,05 -0,43 -0,69 -1,04 -0,13 -0,77 London, FTSE 100 Frankfurt, Xetra DAX Paris, CAC 40 Zürich, SMI New York, Dow Jones New York, Nasdaq Tokyo, Nikkei 225 Hongkong, Hang Seng Moskva, RTS OMX Stockholm OMX Tallinn 0,24 -2,42 1 -19 neg 0 0,20 0,34 10,82 40,10 -0,12 14 34 17 2,3 20,37 42,66 30845,36 Neste 17,95 -0,28 -6 -15 10 8,1 17,40 27,40 58,73 Råvaror 8,60 -3,59 -2 53 48 1,5 4,93 10,10 370,34 0,11 0,47 1 -25 neg 0 0,08 0,18 5,44 13,80 11,45 6,54 6,49 2,44 2,60 2,51 12,35 11,07 22,90 0,00 -0,26 0,00 -1,82 -1,65 -0,50 -0,63 -4,26 -1,16 -1,17 3 -2 5 7 -3 5 6 4 3 -10 -8 -11 5 67 - 10 18 -3 17 -2 49 16 16 16 8 26 25 11 10 12 3,8 4,9 3,7 3,7 0 0 0 1,2 1,4 5,7 8,12 8,02 4,80 4,47 2,07 1,69 1,68 9,26 7,25 20,31 15,58 14,24 6,76 6,75 4,54 3,39 3,17 14,45 13,15 31,50 1596,02 1778,67 216,39 2092,54 1015,12 102,47 518,76 2176,75 6778,88 12222,55 Ahlstrom-Munk. Kemira Metsä Board Corp. A Metsä Board Corp. B Outokumpu SSAB A SSAB B Stora Enso A Stora Enso R UPM-Kymmene 0,38 2,15 4 -7 13 2,6 0,22 0,50 21,47 0,06 -4,53 -18 -59 neg 0 0,04 0,10 8,45 1,95 0,00 28 17 13 0 1,31 2,42 13,47 14,50 -2,03 4 68 16 0 10,20 18,80 37,16 Konsumentv­aror 9,12 -1,51 3 7 neg 4,9 7,12 10,20 57,62 Apetit Plc Fodelia Harvia Honkaraken­ne B Marimekko Martela A Saga Furs Oyj OMX Helsingfor­s OMX Nordic 40 8,78 0,23 -5 - 99 0,8 5,40 11,18 61,91 13,30 0,00 17 92 26 1,4 7,02 13,70 248,63 Industrive­rksamhet 1830 1810 1790 1770 1750 1730 7 jul 3,87 1,57 20 69 10 3,1 2,32 4,42 22,88 26,22 38,94 69,80 22,66 5,66 12,01 14,54 23,72 7,32 5,11 -1,43 -0,31 0,06 -0,26 2,26 -0,21 -0,41 -1,17 -0,57 -0,97 26 10 14 11 22 38 23 1 1 3 1 14 36 -13 9 23 58 40 -34 3 19 22 40 22 neg 6 20 18 20 73 2,3 0 2,4 2,9 1,8 12,2 3,7 3,4 3,3 7,8 15,15 23,48 42,39 14,05 2,68 5,32 6,73 13,33 5,01 3,58 35,50 44,78 69,76 33,08 6,34 12,30 15,96 25,20 12,00 7,12 1446,87 4196,19 31632,46 1795,17 4687,84 1805,68 1064,43 3554,79 4329,05 1078,72 Cargotec Huhtamäki Kone Konecranes Metso Outotec Neles Corporatio­n Uponor Valmet Wärtsilä YIT-Yhtymä 27,00 -0,55 4 -4 17 0 21,30 42,50 219,51 2,30 1,77 19 -22 neg 0 1,77 3,58 8,17 6,14 0,00 - -38 neg 0 5,70 10,30 16,58 Sjukvård 14 jul 21 jul 28 jul 2,71 -3,21 11 2 neg 0 1,90 4,30 32,71 Biohit B Faron Pharma. Optomed Dagens vinnare 4,51 -3,01 28 - 0 0 2,51 12,50 211,07 5,01 -1,18 1 - 99 0 2,71 6,70 70,16 Storföreta­g Medelstora företag Små företag Konsumentv­aror Konsumentt­jänster 21,60 4,20 3,77 3,76 3,73 1,52 2,26 2,19 2,01 1,87 1,75 0,71 8,38 4,49 4,13 3,32 2,49 2,36 Revenio Group Qt Group Scanfil Stockmann Plc Viking Line eQ Metso Outotec Sanoma Corpor Orion Corpora Orion Corpora Terveystal­o Kojamo Kesla A Tecnotree Cor Siilli Soluti Sotkamo Silve Efore Plc Consti Group 11,90 22,29 0,00 -0,36 16 13 -6 -13 19 10 2,4 3,5 7,80 16,38 12,74 27,67 974,67 3096,57 Fiskars Nokian Renkaat 3,50 0,00 -2 -12 44 5,7 3,16 4,48 14,68 Ilkka-Yhtymä 1 Ilkka-Yhtymä 2 Keskisuoma­lainen A NoHo Partners PunaMusta Media 3,10 0,98 2 -14 39 6,5 2,83 4,00 65,89 10,60 -1,85 - 15 9 4,7 9,50 13,35 56,53 Sjukvård 5,78 -4,30 -5 -35 2 0 3,30 11,65 110,71 38,05 38,12 9,30 2,01 1,87 1,75 -14 -14 4 22 21 6 27 27 22 3,9 3,9 1,4 29,60 30,02 7,40 48,45 48,80 12,66 1341,34 4036,23 1190,74 Orion A Orion B Terveystal­o 5,90 0,00 - -6 33 4,2 5,70 6,65 73,85 Ekonomi Konsumentt­jänster Råvaror 5,60 -0,88 -2 -6 16 2,3 4,64 6,75 34,62 Investors House Orava Panostaja Sievi Capital United Bankers handlas i USD 0,49 17,32 18,48 9,81 -2,51 -0,12 -0,16 2,19 -34 20 21 9 -58 37 37 11 4 20 22 99 0 3,6 3,4 5,1 0,46 10,40 10,41 6,84 1,68 17,60 18,77 12,49 693,57 2198,74 5047,46 1604,58 Finnair Kesko A Kesko B Sanoma 4,30 -1,15 -4 9 neg 0 3,21 4,65 41,28 Guld 0,70 -2,78 -1 -14 23 7,1 0,51 1,00 36,77 1,03 -1,90 13 -19 5 3,9 0,85 1,45 60,00 2100 2000 1900 1800 1700 7 jul 8,95 0,56 4 12 21 4,8 6,25 10,00 93,46 Telekommun­ikation Teknik 49,93 3,29 -0,89 -1,44 -8 -1 16 -15 28 21 3,7 4,9 40,79 2,80 58,88 4,00 8355,04 970,96 Elisa Telia 5,46 2,25 7 67 30 1,8 3,30 5,42 146,46 Digia Digitalist Group Innofactor Nixu Corporatio­n QPR Software Qt Group Siilli Solutions Solteq Soprano SSH Commun.Security 0,03 0,59 -6 -35 neg 0 0,03 0,05 22,26 Allmännytt­iga tjänster 1,13 -2,60 24 88 neg 0 0,51 1,23 42,06 13 jul 17 jul 23 jul 29 jul 4 aug 17,40 -0,54 - -15 10 6,3 12,25 23,46 15456,32 Fortum 8,06 1,26 1 -27 neg 0 6,98 11,30 59,85 2,08 0,00 3 -1 neg 0 1,60 2,50 25,89 Ekonomi Olja 29,80 4,20 5 138 neg 0 15,60 29,60 723,71 6,45 21,15 6,69 30,40 -2,57 0,71 0,06 0,33 3 9 8 -5 -29 65 18 -16 99 6 18 15 7,8 1,6 0 4,9 5,21 13,64 4,39 21,34 9,99 21,20 8,19 42,46 1148,09 5227,10 27094,18 16846,22 Citycon Kojamo Nordea Bank Sampo A 46 45 44 43 42 7 jul 9,58 4,13 9 13 27 2,7 7,24 10,30 67,06 1,19 -4,03 2 -16 8 0 0,96 1,50 22,97 0,32 -7,56 -21 2 neg 0 0,19 0,44 5,91 1,25 -0,79 -17 -12 neg 0 0,65 1,90 48,50 Teknik OMX Helsingfor­s i procent under dagen 9,72 4,19 25,46 -1,08 -1,41 -0,16 17 5 4 28 -12 12 7 0 38 1,4 0 2,5 5,60 2,08 17,26 10,26 4,35 31,32 - 23689,78 3015,12 Ericsson B Nokia Tieto Corporatio­n 10 jul 15 jul 20 jul 23 jul 28 jul 31 jul 0,70 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,30 -0,50 -0,70 6 aug Valutor Medelstora företag Marknadsvä­rde 150 miljoner – 1 miljard euro Land JPY NOK PLN RUB SEK SGD THB USD ZAR 125,018 10,655 4,414 87,007 10,318 1,624 36,893 1,184 20,742 Japan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUD CAD CHf CZK DKK GBP HKD HUf 1,642 1,577 1,079 26,285 7,451 0,902 9,180 346,221 Norge Australien Industrive­rksamhet Polen Kanada Ryssland 5,98 6,17 3,80 13,62 1,43 5,66 25,50 2,07 5,50 0,53 0,72 13,98 31,85 0,00 -5,51 1,06 0,89 -0,28 2,26 -1,16 -3,72 3,77 -1,12 0,56 -0,14 -0,47 1 -1 - 3 4 22 -1 2 8 13 -8 11 -7 -29 2 -28 - -41 9 -7 - 41 -52 -23 - 54 12 39 20 15 neg neg 14 neg 13 neg 0 19 35 1,8 0 0 6,8 0 1,8 1,2 0 2,7 0 6,9 1,8 1,9 5,50 3,79 2,58 10,06 1,19 2,68 19,36 1,70 3,26 0,45 0,60 9,36 21,65 8,56 8,25 7,35 16,76 2,63 6,34 33,00 3,18 5,40 1,10 1,01 16,04 37,50 187,89 857,14 94,43 528,44 83,38 4687,84 714,00 43,64 356,56 139,40 482,32 616,63 946,12 Aspo Caverion EEZY Lassila & Tikanoja Lehto Group Metso Outotec Ponsse Robit Scanfil SRV Yhtiöt Tallink Grupp dr Tikkurila Vaisala A Schweiz Sverige Tjeckien Singapore Danmark 1010.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Thailand Storbritan­ien 11 12 13 14 15 16 17 USA Hongkong Sydafrika Ungern OMX Nordic 40 Eurons värde i USD 1 2 3 4 9 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 7 jul 8682,0 DKK 0,18 8,53 24,42 81893,36 A.P. Møller - Maersk B ABB Ltd Assa Abloy B AstraZenec­a Atlas Copco A Atlas Copco B Boliden Carlsberg A/S B Coloplast B Danske Bank A/S DSV Electrolux B Ericsson B Essity B Fortum Corporatio­n Genmab H&M B Hexagon B Investor B Kone Neste Nokia Corporatio­n Nordea Bank Novo Nordisk B Novozymes B Sampo Plc A Sandvik SEB A SHB A Skanska B SKF B Stora Enso R Swedbank A Swedish Match Tele2 B Telia Company UPM-Kymmene Corporatio­n Vestas Wind Systems Volvo B Ørsted 225,4 SEK -0,04 2,55 28,25 121077,22 196,9 SEK -0,66 1,78 -7,54 207792,17 Konsumentv­aror 971,0 SEK -0,47 -1,82 15,87 135285,93 7,99 8,51 1,91 42,40 3,20 3,12 2,70 5,82 4,25 0,38 -0,47 -1,35 1,19 0,00 1,46 -1,10 0,43 0,00 - -1 -7 - 1 2 -9 5 11 9 11 20 21 4 1 -6 -12 70 16 16 neg 21 21 21 25 36 0 2,6 4,9 0 2,4 4,1 4,2 0 1,6 1,2 7,01 7,13 1,60 30,25 2,47 2,42 2,15 2,91 2,00 8,82 10,86 2,85 44,60 3,86 3,87 3,43 5,88 4,28 288,76 162,23 178,31 720,37 100,63 417,15 105,30 472,57 247,60 Altia Atria HKScan A Olvi A Raisio K Raisio V Rapala VMC Rovio Suominen 394,7 SEK 0,08 -1,30 43,95 331308,85 344,5 SEK -0,38 -2,10 41,19 134430,45 13 jul 17 jul 23 jul 29 jul 240,3 SEK -1,68 10,79 16,59 65724,73 913,4 DKK -1,47 2,95 4,63 104545,53 Eurons värde i SEK 1051,0 DKK -0,99 2,24 32,70 208098,00 10,50 102,0 DKK -0,58 10,10 5,68 87942,83 900,0 DKK 1,17 8,43 45,82 207000,00 10,40 171,8 SEK 0,47 6,88 -1,63 51649,99 Sjukvård 101,3 SEK 0,15 16,28 23,72 311387,31 10,30 288,8 SEK -0,82 -4,50 2,27 185007,36 2,00 1,84 14,45 33,50 0,00 -1,08 -0,69 21,60 -2 -9 1 18 2 -7 35 63 50 46 96 96 4,5 4,9 0 0,9 1,62 1,52 11,58 18,48 2,25 2,27 15,66 31,00 107,23 235,04 326,86 892,01 Oriola A Oriola B Pihlajalin­na Plc Revenio Group 17,4 EUR -0,54 0,00 -14,87 15456,32 10,20 7 jul 2270,0 DKK 0,35 2,25 86,52 148336,74 13 jul 17 jul 23 jul 29 jul 138,7 SEK -1,94 -1,98 -15,32 202595,21 Konsumentt­jänster 586,2 SEK -0,68 6,54 33,84 206225,63 Räntor 530,0 SEK -0,41 6,47 19,91 241406,62 7,42 8,49 1,38 1,01 15,14 16,70 -0,80 -0,35 3,76 0,20 -1,17 3,73 9 11 -5 1 8 1 16 63 -39 -49 87 -10 15 18 neg neg 19 17 5,4 2,6 0 0 2,4 0 5,82 5,14 1,21 0,65 8,64 13,90 9,30 8,98 3,59 3,22 16,56 20,00 611,28 339,75 42,13 41,93 891,27 180,36 Alma Media Kamux Stockmann A Stockmann B Tokmanni Group Viking Line 69,8 EUR 0,06 13,64 36,38 31632,46 0,75 0,70 0,35 SEB Prime SP-Prime ÅAB Prime procent 40,1 EUR -0,12 14,25 34,07 30845,36 0,00 -0,25 0,75 0,70 0,55 0,20 0,70 0,25 0,75 0,60 ECB:s reporänta Grundränta­n AKTIA Prime Danske Bank Prime Handelsban­ken Prime Hypo-Prime Nordea Prime OP-Prime POP-Prime S-Prime 4,2 EUR -1,41 5,09 -11,70 23689,78 69,0 SEK 0,06 5,93 13,42 110492,32 400,4 DKK -1,81 -8,29 24,58 725750,63 Euribor värde ändring 1v % Ekonomi 374,5 DKK -0,61 -3,97 24,09 86605,52 -0,52 -0,39 1 mån 2 mån 3 mån 6 mån 9 mån 12 mån 30,4 EUR 0,33 -4,61 -16,40 16846,22 8,74 35,00 1,96 13,35 9,00 7,96 6,70 18,60 18,40 -1,47 -2,51 -3,82 1,52 0,00 0,25 0,00 0,54 0,00 -2 -2 -1 -1 - 5 -1 8 9 - 25 17 47 14 8 -3 27 26 10 43 22 24 99 9 17 11 11 0 1,7 6,6 4,6 7,3 0 2,4 0 0 6,51 24,20 1,49 9,54 6,78 5,62 5,82 14,90 13,55 11,64 40,30 2,89 15,90 12,60 11,50 9,76 21,60 21,20 613,74 840,25 306,74 511,40 81,10 235,59 189,95 120,46 167,62 Aktia Bank Asiakastie­to Gr. CapMan B eQ Evli Bank B Oma Savings Bank Taaleri Ålandsbank­en A Ålandsbank­en B 168,8 SEK -0,38 -4,25 20,23 211740,34 -0,47 -0,42 -2,39 -5,51 86,1 SEK 0,91 4,21 -2,03 186751,86 83,6 SEK -0,43 -6,51 -2,68 162505,58 179,8 SEK 0,03 -6,01 2,98 71939,17 -0,34 -3,05 166,8 SEK -0,36 -4,55 10,64 70593,29 11,1 EUR -1,16 3,36 16,50 6778,88 20 års obligation­sränta 144,9 SEK 0,60 15,99 14,00 164027,63 0,150 680,8 SEK 0,29 0,89 80,73 110425,76 Teknik 122,0 SEK -1,69 -4,73 -9,30 81433,88 0,100 34,40 6,43 2,95 4,50 -0,29 -3,02 -1,50 -1,96 11 5 - 5 92 -5 11 -20 neg 31 99 neg 0 0 0 0 15,66 3,40 2,04 3,51 36,00 7,47 3,43 5,78 496,08 229,51 468,46 85,44 Basware Bittium F-Secure Teleste 33,9 SEK -1,43 -3,01 -19,00 138434,03 22,9 EUR -1,17 -10,13 -2,30 12222,55 0,050 840,0 DKK -0,28 19,08 57,07 165416,26 158,7 SEK 0,13 6,65 16,22 250899,82 0 7 jul 884,0 DKK -1,07 10,94 42,58 371616,87 10 jul 15 jul 20 jul 23 jul 28 jul 31 jul

© PressReader. All rights reserved.