Hufvudstadsbladet : 2020-08-07

Nyheter : 9 : 9

Nyheter

9 HUFVUDSTAD­SBLADET Fredag 7 augusti 2020 FörDig &den bästa maten K-CITYMARKET GRÄSVIKEN EN BUTIK SOM ÄR VÄRD DIN TID Hartikaine­ns traditione­lla ETT PARTI Kokta ETT PARTI Kokta SIGNALKRÄF­TOR +10 SIGNALKRÄF­TOR +11 10 st./ämbar, Finland (1,95 st) 8 st./ämbar, Finland (3,74 st) 29 39 22 24 25 19 88 19 F e s t k r ä f t 90 50 ämbar ämbar Kokta FLODKRÄFTO­R +10 SIGNALKRÄF­TOR +12 10 st/ämbar Finland (3,95 st) KRÄFTBESTÄ­LLNINGAR OCH FÖRFRÅGNIN­GAR ■ 15 st./ämbar, Finland (5,93 st) 90 50 kontakta vår kräftmästa­re ämbar ämbar 050 4753 441 Färsk eller Kalamakasi­ini Kokta eller råa l a h t t i @ c i INNER- OCH YTTERFILÉ AV LAMM JÄTTERÄKST­JÄRTAR Nya Zeeland 1 kg frysvara, Kina 95 90 påse kg Tillredd hos oss, kallrökt på äkta alved 2 0 1,6 kg låda, Finland HALLON KRONDILL 59 99 250 g, Finland (10,36 kg) väderförbe­håll 90 bunt LAX låda 39 49 FRILANDSGU­RKA 95 95 PÅ VÅRT BÄRTORG färska bär och ärter HJORTRON i bit i skivor kg Finland Finland, väderförbe­håll 95 kg d a g s Månadens ost kg kg VILHO BEETTJJÄAN­NIINNGGSSD­IISKAARRNN­AAÖÖPPPPNN­AAÄÄVVEENN­SSÖONNDDAA­GGAARROOCC­HHHELLGDAG­AR KL.. 10–-18 39,90 Finland kg % 010 538 2800 k-citymarket.fi HELSINGFOR­S GRÄSVIKEN EN BUTIK SOM ÄR VÄRD DIN TID Gäller fre-sön 7–9.8.2020, så länge produktern­a räcker till. ■

© PressReader. All rights reserved.